پراش اشعه مجهول (X-RAY Diffraction)

بخش آماده سازي نمونه

دستگاه برش مدل Discoplan-TS

قابليتها:

برش سنگ به اندازه مناسب

- برش نمونه چسبيده شده به اسلايد تا ضخامت mm 2-5/0

- سايش مقطع نازك تا ضخامت  μm 80

 دستگاه سايش  Roto Pol-35

قابليتها:

-  دستگاه Polishing و Grinding با دور تنظيمي اختياري         (RPM 600-40) در قالبهاي مخصوص (چند ضلعي ، دايره‌اي با قطرهاي مختلف ، ...)

 دستگاه پرس گرم  Pronto Press -20

 قابليتها:

تهيه نمونه‌هاي گرم با سه قطر mm 30 و mm 40 و mm 25 با برنامه تنظيمي براي هر رزين

 دستگاه صيقل نمونه Roto Pol-35, PdM-Force – 20 +Multidoser

 قابليتها:

- توانايي نصب كاغذ سمباده بر روي ديسك براي مراحل آماده سازي نمونه‌هاي نازك و صيقلي

- توانايي نصب نمد و استفاده از خمير الماسه براي مراحل نهايي

 دستگاه صيقل نمونهRoto Pol-35, PdM-Force-20 Multidoser Rotocom

 قابلیتها:

- توانايي نصب كاغذ سمباده و يا نمد بر روي ديسك براي آماده سازي نمونه‌هاي نازك و صيقلي

  دستگاه تميزكننده اولتراسونيك Metason 60T 

قابليتها:

- تميز كردن سطح نمونه با استفاده از امواج آب

  دستگاه خلاء نمونه Epovac

 مدلها : EPOMA  با هواي فشرده bar 6-5/4

            EPOCA متصل به پمپ تخليه هوا

قابليتها :

- حباب گيري مواد متخلخل

- حباب‌گيري براي تهيه مقاطع نازك و صيقلي و همچنين نمونه‌هاي متخلخل و سست

اشباع سازي نمونه‌ها به كمك رزينهاي مختلف

این بخش مجهز به کلیه دستگاه های آماده سازی نمونه می باشد که قادر به تهیه مقاطع نازک، نازک صیقلی، صیقلی و دو بر صیقل می باشد. در این بخش بر حسب نوع کار نمونه ها تهیه و در اختیار دیگر بخش های آزمایشگاه جهت بررسی و مطالعه گذاشته می شود. کلیه دستگاه های این بخش مربوط به شرکت دانمارکی Struers می باشد.

جدول زیر انواع دستگاه های موجود و قابلیت های آنها را نشان می دهد.

 

دستگاه ها

قابلیت

Discoplan-TS

برش سنگ برای ابعاد مناسب مقاطع، نازک کردن مقاطع

Rotopol-35 pdM Force20

سایش سطح سنگ، نازک کردن مقاطع، پولیش مقاطع

Pronto Press 20

تهیه نمونه مقاطع صیقلی در مدت زمان کوتاه در سه سایز mm 25، mm 30 ، mm 40

Epovac

حباب گیری از مقاطع صیقلی

 


DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0