تجزیه حرارتی

 

  تجزيه حرارتي

Differential Thermal Analysis (DTA) 

Thermo Gravimetric Analysis (TGA)

قابليتها:

-        تشخيص كانيها يا مواد با استفاده از خواص حرارتي آنها

-        تمايز انواع رسها از يكديگر

-        بررسي رفتار حرارتي فازهاي سراميكي و دير گدازها 

نمونه‌هاي مورد استفاده آناليز حرارتي

-        پودر با اندازه ذرات زير 60 ميكرون

-        حداكثر وزن نمونه 18 گرم

 قابليت كار در دماي بين 25 درجه تا 1500 درجه سانتيگراد

دقت وزني g μ 2/0

 دستگاه آنالیز حرارتی در مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی مدل STA 409 PC Luxx ساخت شرکتNETZSCH مربوط به کشور آلمان می باشد.

آنالیز حرارتی همزمان جرم سنج حرارتی (TG[1]) را با آنالیر حرارتی مقایسه ای (DTA[2]) یا کالریمتر مقایسه ای (DSC[3]) تلفیق می کند.

این روش بر مبنای یک سری تغییرات فیزیکی در طول گرمایش نمونه بر طبق یک برنامه حرارتی خاص استوار است. تغییرات فیزیکی می تواند شامل تغییر ساختمان کریستالی، تغییر فاز، از دست دادن آب مولکولی، تجزیه شیمیایی و غیره باشد.

 

امکانات دستگاه

1-     رنج دمایی از دمای محیط تا دمای 1500درجه سانتیگراد

2-     قابلیت تعویض آسان المانهای حرارتی مختلف مانند:

·         سنسورهای جرم سنج حرارتی (TG)

·         جرم سنج حرارتی-آنالیز حرارتی مقایسه ای (TG-DTA)

         جرم سنج حرارتی- کالریمتر مقایسه ای (TG-DSC)

3-     انواع بوته ها که از مواد متنوع ساخته شده اند و شامل آلومینا، گرافیت و پلاتین با ابعاد مختلف می باشند.

4-     دارای گنجایش بسیار بالا تا 18 گرم جهت سنجش نمونه

 

موارد مورد بررسی

·         منحنی آنالیز حرارتی شامل واکنشهای گرماگیر و گرما زا

·          تغییرات جرم نمونه از روی منحنی  در دماهای مختلفTG

·         محاسبه مساحت زیر منحنیDTA 

·         تعیین پیکهای منحنی DTA

 

شرح خدمات

·         آنالیز حرارتی نمونه های پودری و یا قطعات بسیار کوچک فلزی (در اتمسفر هوا و یا گازهای بی اثر)

·         اندازه گیری کاهش یا افزایش وزن مواد در دماهای مختلف (TG) در اتمسفر هوا یا گازهای بی اثر

 

[1] Thermogravimetry

[2 Differential Thermal Analysis

[3] Differential Scanning Calorimetry

 

 

 


DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0