سیالات درگیر

ميكروسكوپ داراي استيج گرم و سرد شونده (HEATING AND COOLING STAGE MICROSCOPE

این دستگاه شامل یک میکروسکوپ پلاریزان با مدل Zeiss و مجهز بهStage  بامدل:

THMS600 (تحمل دمایی 190- تا600درجه سانتیگراد) ، LNP   (کنترل گر دما جهت سرمایش)

TP94 (کنترل گر دما جهت گرمایش) با مدل Linkam است.

بزرگنمايي مورد استفاده 1250،800،600:500برابر مي باشد.

 قابليتها

-    بررسي نوع سيالات درگير

-    بررسي كانيهاي قيمتي

-    بررسي سيالات نفتي

نمونه‌هاي مورد استفاده

-  نمونه‌هاي دوبر صيقل

 قابليت اندازه‌گيري در دماهاي 180- درجه تا 600 درجه سانتيگراد

 كاربرد

1- دیاژنز و سیالات در حوضه های رسوبی

·     اهميت سيالات در فرايندهاي رسوبي مسلم است. تشكيل و مهاجرت هيدروكربنها و سيالات كانه دار در طي فشردگي و دياژنز مسئول تمامي منابع نفت جهان و بخش بزرگي از كانسارهاي فلز پايه جهان است.

 2- اکتشاف هيدروكربن و مواد معدني

·     صنعت، روز بروز از ارزش مطالعه انكوزيون های سيال بعنوان ابزاري براي اكتشاف مواد معدني و هيدروكربني آگاه مي شود. انكلوزيونهاي سيال بطور بي نظير، جريان سيال را از ميان يك توده سنگ ثبت می کنند؛ لذا آناليز سيستماتيك آنها مي تواند نواحي اي كه در آنها سيالات بخصوصي (يعني هيدروكربن و سيالات كانه دار ) فعال بوده اند را مشخص كند.

3- تکتونیک

·     زمين شناسان ساختماني مدتي است كه اهميت سيالات را در تغيير شكل سنگها، شكستگي (گسلش) و احتمالا در توليد زمين لرزه تشخيص داده اند، لذا دورنماي وسيعي براي تحقيقات انكلوزيون سيال در اين زمينه وجود دارد.

4- جواهر شناسی

از مشاهدات میکروسکوپی ساده می توان برخی جواهرات مصنوعی را از انواع طبیعی تشخیص داد.و در برخی موارد می توان کانساری را که یک سنگ جواهر خاص از آن مشتق شده مشخص کرد.


DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0