دستگاه پراش پرتو ایکس ( XRD)

 پراش اشعه ايكس X-RAY Diffraction

قابليتها :

-            شناسايي فازهاي بلورين به روش پودري

-        اندازه‌گيري كمي كانيها به روش Rietveld

-        انجام مطالعات كاني شناسي رسها

-        سيستم دوربين حرارت بالا (1000 درجه سانتيگراد) براي تهيه فاز دياگرامها 

نمونه‌هاي مورد استفاده:

-        به صورت پودري با اندازه ذرات زير 60 ميكرون

-        نمونه‌هاي جهت يافته


DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0