میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)

ميكروسكوپ الكتروني روبشی  SCANNING ELECTRON MICROSCOPE 

قابليتهاي SEM  :

                -    توانايي  تصويرگيري از نمونه با رزولوشن و بزرگنمايي بسيار بالا

-        توانايي تشخيص نوع كانيها با استفاده از اسپكترومتر انرژي اشعه ايكس (EDS)

-        توانايي تصويرگيري به صورتهاي Secondary Electron ، Backscatter Electron و تصويرگيري در فشار متغير براي نمونه‌هاي بيولوژيكي

-        تهيه x-ray map از يك محدوده مشخص و تعيين چگونگي توزيع عناصر در محدوده به صورت نقشه 

نمونه‌هاي مورد استفاده SEM

-        تيغه‌هاي نازك

-        مقاطع صيقلي

-        قطعات نامنظم كوچك   

 میکروسکوپ الکترونی موجود در مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران مدل LEO 1400 ساخت شرکتLEO در کشور انگلستان ایست که به تازگی به شرکت  ZIESS آلمان منتقل شده است.

کاربرد اصلی این دستگاه تهیه تصویر با بزرگنمایی حداکثر 300000 بار از نمونه های مختلف (اعم از نمونه های معدنی و زمین شناسی شامل مقاطع نازک و صیقلی، نمونه های متالورژی، نمونه های مربوط به مطالعات نانو، نمونه های بیولوژیک و ...) و انجام آنالیز نیمه کمی عناصر به همراه نمایش طیف EDS است.

دستگاه مذکور قابلیت های زیر را دارا می باشد.

-        تهیه تصویر SE

-        تهیه تصویرBSE

-        آنالیز نیمه کمی عناصر به همراه نمایش طیف EDS عناصر شناسایی شده  

مزیت میکروسکوپ الکترونی روبشی نسبت به میکروسکپ الکترونی عبارت است از:

-        بزرگنمایی بالا 50000 تا 300000 (به دلیل حد تفکیک مناسب)

-        عمق میدان بالا و در نتیجه مشاهده توپوگرافی سطح نمونه (پستی و بلندی سطح نمونه)

-        تهیه آنالیز نیمه کمی عنصری به صورت پروفیل، نقطه ای، و یا سطح مشخص

-        آنالیز جزئی (چند میکرومتری)  

کاربردها

-        شناسایی ساختار نمونه مورد مطالعه به کمک تصویر SE

-        شناسایی فازهای موجود در نمونه به کمک تصویر BSE

-        شناسایی کانی های موجود و همچنین ترکیب شیمیایی موجود در نمونه با کمک آنالیز عنصری ( بر اساس طیف EDS )

-        تشخیص پدیده های زمین شناسی از جمله ادخالها، زونینگ ها، سولفوسالتها

-        تعیین ابعاد دانه ها 


DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0