معرفی آزمایشگاه کانی شناسی

آزمایشگاه کانی شناسی

 آزمایشگاه کانی شناسی مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی عهده دار انجام مطالعات کانی شناسی مقدماتی و تفصیلی می باشد. این آزمایشگاه با در اختیار داشتن ابزار و تجهیزات پیشرفته قادر به انجام کلیه مطالعات کانی شناسی بوده و در واقع مطالعات این بخش مبنای کار آزمایشگاه و پایلوت فرآوری خواهد بود، بدین صورت که پس از انجام بررسیهای دقیق به منظور شناسایی ترکیب و بافت ماده معدنی و پس از تعیین ناخالصیهای همراه و همچنین وضعیت درگیری کانی یا کانه با ارزش با مواد باطله، روشهای مناسب فرآوری انتخاب و بهینه سازی می گردند.

این آزمایشگاه نه تنها خدمات تحقیقاتی مختلفی را با هدف برطرف نمودن مشکلات و نیازهای فرآوری مواد معدنی ارائه می نماید بلکه خدماتی به منظور بهینه سازی پروژه های اکتشافی و تحقیقاتی به زمین شناسان و مهندسین معدن کشور ارائه می نماید.

این آزمایشگاه با جمع آوری کلیه تجهیزات مورد نیاز برای مطالعات مقدماتی و تفصیلی در یک مکان، نسبت به آزمایشگاههای مشابه در کشور از سطح بالاتری برخوردار می باشد زیرا که هیچ آزمایشگاه دیگری که تمامی امکانات آزمایشگاهی را یکجا داشته باشد در ایران وجود ندارد. همچنین با توجه به جدید بودن تجهیزات که در اکثر موارد در نوع خود آخرین مدل موجود در دنیا می باشند، می توان این آزمایشگاه را در قیاس با آزمایشگاههای دیگر دنیا قرار داد.

ازجمله دستگاههای قابل توجه این آزمایشگاه می توان به دستگاه الکترون پروب میکرو آنالیزور (EPMA) که در حال حاضر تنها دستگاه فعال در ایران از این نوع ، دستگاه QEMSCAN که در خاورمیانه منحصر است و دستگاه XRD که علاوه بر آنالیز کیفی کار آنالیز کمی را نیز انجام می دهد، اشاره نمود. از قابلیتهای دستگاه QEMSCAN می توان به تجزیه کانی شناسی کمی برای داده های مرتبط با مطالعات متالورژیکی نظیر درجه آزادی کانه ها و باطله ها، تخمین میزان خردایش، آنالیز مودال و ترکیب کانی شناسی و همراهی بافتها اشاره نمود.

 توانمنديها 

- مطالعه مقدماتی و شناخت كاني هاي موجود در نمونه هاي معدني و تعيين بافت زمين شناسي آنها

-   شناخت مواد مزاحم و ناخالصي هاي موجود در نمونه

شناخت فازهاي بلورين و تركيب كاني شناسي نمونه

شناسائي رسها و تعيين درصد كمي آنها

تعيين تركيب فازهاي بلورين نمونه در دما های مختلف تا دماي C  º1100

تعيين درجه آزادي ، تعيين فاكتور شكل ذرات ، تعيين درصد كمي كاني ها

بررسي و شناخت رفتار حرارتي مواد معدني ، سراميك ها و دير گدازها

شناخت ادخالها ،‌ انحلال جامد و زونينگ و ديگر پديده هاي زمين شناسي توسط تصاوير ميكروسكوپ الكتروني

- آناليز عناصر ازسدیم تا اورانیوم روي كاني هاي مورد نظر و تفسير نتايج در

-  كارهاي مختلف زمين شناسي از جمله بارومتري و ترمومتري

- تعيين چگونگي توزيع عناصر دريك محدوده مشخص و یک امتداد مشخص روي نمونه آماده سازي شده X-ray Map Profile ,

-  تعيين نوع سيالات درگير و تفسير نتايج

-   آماده سازي نمونه هاي معدني به صورت مقاطع صيقلي ،‌ مقاطع نازك ،‌ مقاطع نازك صيقلي و مقاطع دو بر صيقل

 بخشهاي موجود

-  مطالعات كاني شناسي مقدماتي : ميكروسكوپ هاي پلاريزان، ‌بینوکولار،‌ استريوميكروسكوپ و XRD

-   میکروسکوپ های الکترونی SEM ,QEMSCAN, EPMA :

-   آنالیز حرارتی  DTA/TGA :

-   مطالعات سیالات درگیر: میکروسکوپ پلاریزان مجهز به استیج سرد وگرم شونده

-    آماده سازی نمونه : دستگاههای برش، نازک کردن و پولیش نمونه


DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0